Plejeboliger​

  • 56 plejeboliger a´ 45 m2 (dertil kommer fællesarealer, så man betaler for 65m2)
1 værelse plejebolig

Plejeboliger - på 45 m²

​Indskud kr. kr. 25.519,00​
Husleje ​kr. 7.455,00
Aconto varme kr. 300,00​
Aconto el​ kr. 300,00
Aconto vand​ kr. 100,00
Antennebidrag​ kr. 285,00​
Husleje pr. måned​ kr. 8.440,00

1 rums plejebolig

plejebolig
image00008
image00009
dsc06395
dsc06394

Generelt om plejebolig:

Ansøgning om plejebolig
Det er Odense kommune Ældre- og handicapforvaltningen, der har visitationen til alle boligerne på Lokalcenter Rosengård.
Derfor skal henvendelse om ansøgning være til Ældre- og handicapforvaltningen. Telefonnummer: 66 13 13 72
Lokalcenter Rosengård kan ikke modtage ansøgninger og kender ikke den aktuelle venteliste.

Indflytning:
Der indbydes til indflytningssamtale indenfor den første måned.

Målsætning:
Der skal forelægge en målsætning for opholdet i plejeboligen, og vi aftaler også den nærmeste hjælp omkring beboerens dagligdag.

Antenne:
Vores antenneforening er YouSee og boligen er udstyret med grundpakken, pris pr. måned 180 kr. Man kan tilkøbe de 2 øvrige pakker ved selv at kontakte YouSee (Tlf. 70704040). Beboeren betaler selv licens. Der er mulighed for at blive visiteret til kaldeanlæg. Indboforsikring skal beboeren selv tegne og betale for.

Apotek:
Apoteket leverer medicin på alle hverdage. Nogle beboere har dosispakket medicin, og andre beboere får doseret medicin af plejepersonalet.

Hjælpemidler:
Hjælpemidler bevilliges af Odense kommune. Ansøgningen, som vi er behjælpelige med, skal sendes til kommunen/visitator.

Rengøring:
Rengøring af boligen sker hver 14. dag, badeværelset ugentligt samt ved behov.
Udvendig vinduespudsning er med i huslejen.

Arealer:
Det er beboeren, som har ansvar for renholdelse af det lille “have areal” udenfor boligen.

Penge:
Vi opfordrer til, at beboerne ikke har ret mange kontanter i boligen, helst ikke mere end 500,00 kr.

Forplejning:
Lokalcenter Rosengård har sit eget køkken, som sørger for fuld døgnkost. Vi serverer varm mad til middag. Pårørende er velkomne til at spise med i restauranten. Hvis man er flere deltagere end et par stykker, vil vi dog bede om en varsling herom. Ved besøg (2-3 personer) kan man få en enkelt kop kaffe af medarbejderen i afdelingen. Ved flere besøgende kan yderligere kaffe købes i automaten i forhallen. Pris for døgnkost, vask af eget tøj, vask og leje af linned og håndklæder samt omsorgstandpleje, se bilag A og bilag B.

Fælleslokaler:
Der er ikke muligt at bruge plejeafdelingens og andre fælleslokaler til personlige sammenkomster, hvor man har medbragt mad og drikkevarer.
Men kan man være i beboerens bolig, hvor der er plads til 7-8 personer, stiller vi gerne bord og stole til rådighed.
Her kan man medbringe mad og drikkevarer, men man må selv sørge for opvask m.m.
Større selskaber kan aftales med økonomaen m.h.p. lån af lokale og aftale køb af mad og drikkevarer.

Klippekortsordningen:
Klippekortsordningen giver beboerne på plejecentrene mulighed for at få det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte hver anden ugen.
Timerne kan spares sammen over flere uger.
Tiden kan f.eks. bruges til ledsagelse, gåture, ekstra rengøring, ekstra bad, manicure og meget mere.
Ordningen er indtil videre kun aftalt for 2019.

Medbringes:
Ved Indflytning medbringes beboerens egen dyne og hovedpuder.

Vask af beboerens private tøj:
Når beboeren flytter ind medbringes det tøj beboeren benytter til daglig. Ikke fint festtøj, jakkesæt og andet, der sjældent bruges eller ikke er i omløb. Det bliver afleveret i vaskeriet og tøjet mærkes. Pris 200 kr. som betales i administrationen. Ønsker man selv at mærke tøjet, er man velkommen hertil. Vi kan ikke garantere, at der ikke kan ske fejl ved vask af tøj. Vi opfordrer til at tøj, der skal håndvaskes f.eks. uld og silke vaskes hjemme.

Tilsyn:
Der kommer tilsyn hvert år af kommunen og embedslægen samt fødevarestyrelsen og brandvæsenet.
Rapporter fra tilsynene vil være at finde her samt på opslagstavler og på afdelingerne.

Tilsynsrapport Odense Kommune (BDO) 2021

Tilsynsrapport Styrelsen for patientsikkerhed 2018

 

Aktiviteter:
Der bliver i løbet af året afholdt forskellige arrangementer afdelingsvis eller samlet for alle, for eksempel folkedans, oktoberfest, julebazar og julefrokost. Derudover bliver der også planlagt udflugter, blandt andet kirketur.

Gudstjeneste afholdes den 1. torsdag i måneden (dog i december d. 24/12) her på centret.

På hver afdeling er tilknyttet en aktivitetsmedarbejder, som forestår aktiviteter som for eksempel madgrupper, gymnastikhold, udflugter, bankospil, sang og filmgrupper med mere.

Derudover planlægges gennem eksterne udbyder diverse aktiviteter.

For nogle aktiviteter vil der blive afkrævet betaling.

Nødkald:
Til boligen følger nødkald, som kan bæres om halsen eller som armbånd. Husk at nødkaldet kun bruges i nødstilfælde. Nødkaldet skal testes hver måned, ved tryk og sige test.

Klagemulighed:
Såfremt der er forhold, de ikke er tilfreds med, kan klagen indgives til afdelingslederen eller forstanderen.
Klagen kan også indgives til Lokalcenter Rosengårds bestyrelse.

0