Om Os

Bestyrelse

Bestyrelsen for Lokalcenter Rosengård består af følgende:

Ib Ketelsen – Formand
Jørgen Hansen – Næstformand
Finn Andersen – Bestyrelsesmedlem
Niels Jørn Juul Stærmose – Bestyrelsesmedlem
Kirsten Rosenkilde Hansen – Bestyrelsesmedlem
Christina Larsen  – Bestyrelsesmedlem
Birgit Petersen – Bestyrelsesmedlem
Jette Thorsager – Bestyrelsesmedlem

Øvrige deltagere:

Mette Honorè – Forstander

Bolig bestyrelse

Bestyrelsen i den selvejende almene ældreinstitution
Rosengård består af:

Jørgen Hansen – Formand
Børge Wagner – Næstformand
Else Rosenkilde – Bestyrelsesmedlem
Kirsten Rosenkilde Hansen – Bestyrelsesmedlem
Bent Thorsager – Bestyrelsesmedlem
Inger Lilli Olesen – Bestyrelsesmedlem

Øvrige deltager:

Mette Honorè – Forstander

Seniorråd

Repræsentanter i seniorrådet er:

Jette Thorsager – Formand
Verner Christensen – Medlem
Else Rosenkilde – Medlem
Svend Erik Hansen – Medlem
Ilse Fly – Medlem

Suppleanter:

Birthe D. Christensen

Parkering

Alle skal parkere på parkeringspladserne. Man må ikke parkere for enden af vængerne på vendepladserne, på vejen foran boligerne eller på græsplænen.
De beboere, der selv har bil og parkerer ved deres bolig, som har lagt fliser til bilen, er i orden. Det er ikke i orden at parkere på græsset – da græsset ikke har godt af dette.
Det er meningen, at vejene skal friholdes til f.eks. ambulancer, taxakørsel, flyttebiler m.m. og det er nogle gange svært for disse transporter at komme frem og tilbage.

Centerets historie

I 1980 åbnede et nybygget plejecenter på Ørbækvej 150.
Det var EGV Omsorgscenter – en selvejende institution.
På daværende tidspunkt var EGV administrator og havde bestyrelsesposter.
Med udgangen af 1996 ophørte samarbejdet med EGV og deltagelse i bestyrelsen.
Herefter fortsatte bestyrelsen og administrationen blev varetaget her i vores egen administration.
I 2007-2008 og 2009 gennemgik hele centret samt ældreboligerne en større renovering og ombygning samt tilbygning.
Lokalcenter Rosengård har en driftsoverenskomst med Odense Kommune – Ældre og Handicapforvaltningen.

Værdigrundlag

  • At være et center for en mangfoldig gruppe af ældre mennesker i et nærmiljø omfattende de generelle menneskelige behov for socialt samvær, mad, pleje, omsorg, praktiske opgaver, kultur, indkøb og andre servicefaciliteter.
  • At beboerne oplever værdighed og demokrati i dagligdagen støttet af deres familie, frivillige, venner af huset samt et nærværende personale.
  • At være en arbejdsplads, der med en åben og positiv tilgang fokuserer på den enkelte borgers individuelle behov.
  • At være et center, der også kan rumme en mindre gruppe mennesker med særlige plejekrævende behov.
0