Dagcenter

Lokalcenter Rosengård har et dagcenter, hvor der er plads til ca. 20 gæster om dagen.
Det er Odense Kommune /Ældre- og Handicapforvaltningen, der visiterer gæsterne til vores dagcenter.
Derfor skal man også henvende sig til Ældre- og Handicapforvaltningen, visitation til dagcenter, hvis man mener, man har ønske og behov for en dagcenterplads.
Der er mulighed for at blive visiteret til transport til dagcentret dog med en egenbetaling.
Øvrige tilbud i dagcentret, vil blive aftalt/informeret om ved aftale om opstart i dagcentret.

image00002
image00007
0