Velkommen til Lokalcenter Rosengård

21/12-2020

Information om besøg af pårørende til plejehjemsbeboerne

Gode julenyheder!  Styrelsen for Patientsikkerhed har lempet besøgsrestriktionerne på vores plejecentre en smule.

Ændringerne betyder, at det nu er muligt for beboere at få besøg i egen bolig af tre faste nære pårørende – dog højst to ad gangen (med respekt for afstandskrav og sundhedsmyndighedernes retningslinjer).

Det svarer med andre ord til den mulighed, der hidtil har været for besøg i besøgsrum, men nu i beboerens egen bolig.

Vi glæder os som sædvanlig til at tage imod jer.

Ved besøg skal man fortsat overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Man skal gå direkte til boligen helst ikke røre ved inventar undervejs. Man må ikke opholde sig i fællesrum, man skal bære mundbind, også helst mens man er på besøg i boligen. Undgå at røre ved inventar.

Benyt håndsprit eller vask hænder.

Kom ikke på besøg, hvis du har sygdomstegn.

Vi opfordrer til at man læser information på vores hjemmeside www.lokalcenter-rosengaard.dk og informerer til de øvrige udvalgte pårørende.

Med venlig hilsen

Mette Honoré
Forstander

  1. 21/12-20

Information til alle beboere og pårørende

i 152-154-156-158-160 og 162 rækkerne


Styrelsen for patientsikkerhed har ophævet påbuddet, da der ikke længere er smitte blandt plejehjemsbeboerne og medarbejdere.

Det betyder dog fortsat forskellige restriktioner. Indtil efter d. 3. januar er der ikke mulighed for at I kan komme op på centret.

Frisør, fodterapeut er lukket indtil videre. Fysioterapien er åbent for plejehjems-beboerne.
Købmanden er åben for plejehjemsbeboerne, men medarbejderne bringer varer ned ved visitation hertil.

Caféen er til daglig lukket indtil videre.
Vedr. juleaften udbringer vi mad til dem, der har bestilt.
Kun enkelte beboere (der er visiteret hertil) kan spise i caféen juleaften.

Vedr. vaccination. Der er kun udmeldt vaccination til plejehjemsbeboerne mellem jul og nytår.
Vi har ingen anden information fået vedr. vaccination af beboerne i kollektiv-boligerne. Vi opfordrer til at I og jeres pårørende følger med i pressen/tv om dette. Når vi får yderligere information, skal vi nok kontakte jer.

Vi håber, der sker lempelser efter d. 3. januar, og vi vil informere jer, så snart der er nyt.

Med ønsket om en glædelig jul.

Venlig hilsen

Mette Honoré
Forstander

Ældreboliger

image00056-s

Plejeboliger

dsc06386-s

Køkken/Café

dsc06468

Dagcenter

image00003-s

Ådalsposten

adal-2

MENUPLAN

KALENDER