Velkommen til Lokalcenter Rosengård

 

INFORMATION OM BESØG AF PÅRØRENDE TIL PLEJEHJEMBEBOERNE

 

Gode nyheder, Styrelsen for Patientsikkerhed har pr.22.02.2021 ophævet besøgsrestriktionerne på Plejehjem i Odense Kommune.
Det indebærer, at der nu er adgang for besøgende og ikke kun de 3 navngivne nærmeste pårørende.

Besøg skal dog fortsat gennemføres på forsvarlig måde.
De besøgende skal være uden symptomer på luftvejssygdom herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer der kan give mistanke om Covid-19.

Besøget skal gennemføres med overholdelse af 2 meters afstand, derfor også fortsat kun 2 besøgende ad gangen.
Man skal bære mundbind ved besøg – på fællesarealer og det anbefales også at man bærer mundbind hos beboeren.

De besøgende skal af spritte eller vaske hænder ved besøgets start og efter besøget.
Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren vaske / af spritte hænder umiddelbart efter kontakten.

De besøgende skal gå direkte til boligen og ikke opholde sig på fællesarealer eller berøre inventar og kontaktpunkter. Det samme gælder efter besøget.
Det kan anbefales, at der luftes ud under eller ved afslutning af besøg.
Vi anbefaler, at I informerer andre pårørende og venner, som vil komme på besøg.

Vi glæder os til at se jer igen.

 

Med venlig hilsen
Mette Honoré

Forstander

  1. 21/12-20

Information til alle beboere og pårørende

i 152-154-156-158-160 og 162 rækkerne


Styrelsen for patientsikkerhed har ophævet påbuddet, da der ikke længere er smitte blandt plejehjemsbeboerne og medarbejdere.

Det betyder dog fortsat forskellige restriktioner. Indtil efter d. 3. januar er der ikke mulighed for at I kan komme op på centret.

Frisør, fodterapeut er lukket indtil videre. Fysioterapien er åbent for plejehjems-beboerne.
Købmanden er åben for plejehjemsbeboerne, men medarbejderne bringer varer ned ved visitation hertil.

Caféen er til daglig lukket indtil videre.
Vedr. juleaften udbringer vi mad til dem, der har bestilt.
Kun enkelte beboere (der er visiteret hertil) kan spise i caféen juleaften.

Vedr. vaccination. Der er kun udmeldt vaccination til plejehjemsbeboerne mellem jul og nytår.
Vi har ingen anden information fået vedr. vaccination af beboerne i kollektiv-boligerne. Vi opfordrer til at I og jeres pårørende følger med i pressen/tv om dette. Når vi får yderligere information, skal vi nok kontakte jer.

Vi håber, der sker lempelser efter d. 3. januar, og vi vil informere jer, så snart der er nyt.

Med ønsket om en glædelig jul.

Venlig hilsen

Mette Honoré
Forstander

MENUPLAN

KALENDER