Velkommen til Lokalcenter Rosengård

 

INFORMATION OM BESØG AF PÅRØRENDE TIL PLEJEHJEMBEBOERNE

 

Gode nyheder, Styrelsen for Patientsikkerhed har pr.22.02.2021 ophævet besøgsrestriktionerne på Plejehjem i Odense Kommune.
Det indebærer, at der nu er adgang for besøgende og ikke kun de 3 navngivne nærmeste pårørende.

Besøg skal dog fortsat gennemføres på forsvarlig måde.
De besøgende skal være uden symptomer på luftvejssygdom herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer der kan give mistanke om Covid-19.

Besøget skal gennemføres med overholdelse af 2 meters afstand, derfor også fortsat kun 2 besøgende ad gangen.
Man skal bære mundbind ved besøg – på fællesarealer og det anbefales også at man bærer mundbind hos beboeren.

De besøgende skal af spritte eller vaske hænder ved besøgets start og efter besøget.
Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt, bør den besøgende og beboeren vaske / af spritte hænder umiddelbart efter kontakten.

De besøgende skal gå direkte til boligen og ikke opholde sig på fællesarealer eller berøre inventar og kontaktpunkter. Det samme gælder efter besøget.
Det kan anbefales, at der luftes ud under eller ved afslutning af besøg.
Vi anbefaler, at I informerer andre pårørende og venner, som vil komme på besøg.

Vi glæder os til at se jer igen.

 

Med venlig hilsen

Mette Honoré

Forstander

 

Fredag d. 21.05.2021

Information til beboerne til ældreboligerne  

Nu bliver der  ændret i restriktionerne og det betyder, at der også sker ændringer for jer gældende fra Tirsdag d.25.05.2021.

Caféen har nu åben for beboere i ældreboligerne fra kl.12.30. Gælder for de beboere der selv kan gå op i caféen. (Beboere skal ikke fremvise dokumentation på vaccination). Caféen er dog fortsat lukket for udefrakommende spisegæster og pårørende. Man må gerne opholde sig i forhallen, når man skal til købmand, fysioterapi, frisør, fodterapeut og café. Der er også mulighed for at mødes i forhallen og drikke kaffe mv.

Købmanden holder åbent fra kl.10.30-12.00 mandag, onsdag, torsdag og fredag. Dog fortsat kun én kunde ad gangen i forretningen.

Motion og træning er der nu mulighed for at deltage i om fredagen kl.10.30-11.30 med en fysioterapeut. Der er fortsat ikke mulighed for at træne selv i lokalerne.

Krista er startet med motionshold tirsdag og onsdag formiddag. Er man interesseret kan man henvende sig til hende.

Spilleeftermiddag starter tirsdag d.1.juni og fortsætter hver 2. tirsdag. Alle beboere er velkomne og der er ingen tilmelding.

Seniorbanko om lørdagen starter Lørdag d.5. juni kl.14.00 i caféen. Beboere er velkomne, der er hjælpere i til stede. Pårørende kan ikke deltage.

Gudstjeneste er Torsdag d.3. juni kl.14.00. Man skal tilmeldes i Administrationen senest Tirsdag d.1. juni.

Vi er også ved at planlægge hyggeligt samvær en aften om måneden. Den første gang, vi starter op vil blive annonceret i Ådalsposten for juni måned.

Vi er også ved at se på mulighederne for et fælles arrangement med underholdning., som I også vil kunne læse om i Ådalsposten.

Sluttelig vil vi gerne opfordre alle gæster og pårørende til fortsat at bruge mundbind ved besøg og at alle husker at spritte hænder af.

Hvis man har symptomer på Covid 19 skal man blive hjemme.

 

Med venlig hilsen

Mette Honoré

Forstander

MENUPLAN

KALENDER